شخصیت برند و شخصیت هنرمندان: افزایش سهم‌ بازار 2020

شخصیت برند و شخصیت هنرمندان-min.jpg

پژوهشگران دانشگاه فیلادلفیا، دانشگاه تامس جفرسن، دانشگاه مینه سوتا، دانشگاه تاوسن، و دانشگاه میامی ایالات متحده امریکا در پژوهشی مشترک به بررسی تاثیر متقابل شخصیت برند و شخصیت هنرمندان که با آنها کار می‌کنند در افزایش سهم بازار پرداختند.

شخصیت برند در تحقیقات سهم بازار


امروزه شخصیت برند به مفهومی جذاب در بازاریابی برای بازاریابان و مدیران اجرایی تبدیل شده است. در دنیای فرا مدرن امروزی مشتریان با برندها به عنوان موجودی با هویتی مستقل تعامل برقرار می‌کنند. در این میان شخصیت برند که برآیند ارتباطات بازاریابی شرکت است، بر این رابطه تأثیر مهمی دارد.

طبق تعریف، شخصیت برند، مجموعه ای خاص از تمام مولفه های برند است که نشان می‌دهد مشتریان یک برند را چگونه تصور می‌کنند. شخصیت یک برند سازه ای جذاب و خوشایند در بازاریابی مدرن محسوب می شود.

رابطه بین مشتریان ما و برند ما ارتباطی شبیه رابطه میان دو نفر است. در اکثر بازازهای جهانی و محلی، عمده مصرف کنندگان با نسبت دادن ویژگی‌های شخصیتی به برندها برای آن‌ها جنبه‌های انسانی در نظر می‌گیرند.

نظر به تنوع روزافزون در محصولات بازارها، هر مشتری صرف نظر از نوع کالا، با انتخاب سیل عظیمی از برندها مواجه است. متاسفانه بسیاری از بازاریابان نیز با سوءاستفاده از این شلوغی به ابهام آفرینی برای فروش محصول بدن در نظر گرفتن نیاز مشتری مشغولند.

مدیران برند لازم است در هویت دهی به شخصیت برندهای خود و معرفی آنها به عنوان یک شخصیت مجازی مطمئن تلاش مناسب و همه جانبه انجام دهند.

دربازار امروزی، شخصیت برند می‌تواند با مصرف کننده پیوند مناسبی را برقرار کند. به طور خاص، اگر شخصیت برند متمایز، قوی، مطلوب و پایدار باشد، سهم بازار بزرگی نصیبش ما خواهد کرد.


روش پژوهش شخصیت برند و شخصیت هنرمندان:


در این پژوهش آزمایشی ۶۱۹ داوطلب در سه مرحله آزمایشی به ارزیابی تاثیر شخصیت انواع برند، شخصیت هنرمند مرتبط با برند، ویژگی‌های محصول، جذابیت خرید، وفاداری به نام تجاری، و نظریه‌های پنهان شخصیت ذهنی مشتریان پرداختند.

نتایج پژوهش شخصیت برند و شخصیت هنرمندان:

  1. در صورتی که تفاوت شخصیت هنرمند با شخصیتی که برای یک نام تجاری همکاری می‌کند در حد متوسط باشد، منجر به تقویت شخصیت برند می شود.
  2. اگر تفاوت شخصیت هنرمند با شخصیت سازمان همکارش زیاد باشد، منجر به ضعیف شدن ویژگی‌های شخصیتی برند می شود.
  3. ذهنیت و باورهای ذهنی مشتریان بر اساس میزان همگرایی شخصیت هنرمند با شخصیت آن نام تجاری منجر به افزایش سهم بازار می شود. هرچه فاصله شخصیت هنرمند از شخصیت آن برند کمتر باشد، افزایش فروش برند بیشتر است.
  4. لازم است نام‌های تجاری در انتخاب هنرمندانی که با ایشان همکاری می کنند، ارزیابی‌های روانی و شخصیتی کاملی صورت دهند. میزان تفاوت زیاد شخصیت هنرمند با شخصیت آن نام تجاری منجر به آسیب به سهم بازار خواهد شد.


راهبردهای کارکردی پژوهش شخصیت برند و شخصیت هنرمندان:
  • یکی از شیوه‌های بدیع و نوآورانه در روانشناسی صنعتی و سازمانی، بویژه حوزه‌های تبلیغات، شناسایی و ایجاد شخصیت برای نام‌های تجاری است.
  • روش‌های مختلفی برای هویت‌بخشی به شخصیت سازمان‌ها وجود دارند که بهترین آنها با استفاده از نظریه‌های عاملی شخصیت عمل می‌کنند.
  • بهترین راه برای شناسایی ذهنیت مشتریان، ارزشیابی‌های مداوم و تحقیقات مستمر بازار است.
  • استفاده از سیستم‌های پرسشنامه‌ای آنلاین کمک شایانی به افزایش شخصیت و اعتبار نام‌های تجاری بین مشتریان می‌کند. این امر به نوبه خود منجر به افزایش توانمندی‌های برون‌سازمانی هم خواهد شد.


Abstract


Fashion retailers are increasingly entering into brand alliances with visual artists, but the conditions under which such alliances are most effective are not clear.

Method:


Drawing on brand personality and implicit personality theory, we used two experimental studies to show both negative (dilution of retailer's original personality) and positive (expansion of personality) effects.

Results 1:


Study 1 demonstrated that retail brand personality was diluted when the visual artist had a strongly incongruent personality, while it was expanded when the artist had a personality moderately incongruent to the retailer's brand, but only for consumers who hold an incremental theorist view of personality.

Results 2:


Study 2 showed that consumers' implicit theory beliefs can be primed to design the intended personality of retail brands through artist partnerships.

Conclusion


Our findings suggest visual artists are an untapped source of value that retailers can exploit to create differentiated brand personalities as a way to gain a greater market appeal.

Keywords


Visual art, Brand alliance, Brand personality, Personality expansion, Implicit theory of self, Retail brand, Dr. Amir Mohammad Shahsavarani Digital Marketing.منبع: وب سایت رسمی انستیتو رزا مایند IPBSES
 
بالا