افزایش دفت و تمرکز حواس در دانش آموزان

6 راه برای افزایش دقت و تمرکز حواس در دانش‌آموزان

1- تهیه لیست و یادداشت کردن کار‌ها و تکالیف مربوطه که توسط معلم ارائه می‌شود.

2- خستگی زیاد موجب عدم تمرکز است بنابراین کمی استراحت لازم است.

3- اعتماد به نفس دانش‌آموز را با تشویق کردن افزایش دهید.

4 - خنده باعث آرامش و تمرکز حواس می‌شود.

5 - ورزش و بازی موجب افزایش دقت کودکان می‌شود.

6 - نحوه‌ی نشستن دانش‌آموز در کلاس درس بر تمرکز وی موثر است.
 
بالا