40 - بازارگردان کیست؟

Kolsoum Sattari

Activity

0%

Longevity

99%

LV
0
 
40 - بازارگردان کیست؟

شخص حقوقی است که به منظور حفظ تعادل عرضه و تقاضای سهام یک شرکت خاص و افزایش نقدشوندگی آن بر حسب شرایط بازار اقدام به خرید و فروش آن سهم می‌نماید.
 
بالا