اختلالات رشدی| Developmental Disorders

اختلالات رشدی| Developmental Disorders

اتیسم / درخودماندگی | Autism

اختلال طیف درخودماندگی یا اتیسم یکی از بیماری هایی است که در دوره اول کودکی قیل از 5 سالگی تشخیص داده شده و مادام العمر با فرد همراه خواهد بود
موضوع ها
30
ارسال ها
30
موضوع ها
30
ارسال ها
30
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.
بالا