Dr.Shahsavarani

Administrator
عضو کادر مدیریت
Activity

0%

Longevity

100%

LV
0
 
تمرینات کششی بالا به پایین فول بادی


این تمرینات را هم به عنوان تمرینات کششی روزانه و هم به عنوان تمرینات سرد کردن می توان انجام داد..

روش اجرا: هر تمرین را در هر جهت 20 ثانیه به آرامی انجام دهید.

نکته :cool:: تمرینات گرم کردن به ویژه برای کاهش استرس و بازگرداندن فرم بدن به حالت مناسب مابین فعالیت های روزانه و نیز صبح پس از بیدار شدن، ایده آل هستند.


شدت سختی: 1 از 5

توجه:
1. پیش از اجرای تمرینات کاهش درد، حتماً با پزشک متخصص معالج خود مشورت نموده و از مناسب بودن این تمرینات برای وضعیت خاص خود مطمئن شوید.
2. لطفاً تمرینات مربوط به کاهش درد را تا دامنه و میزانی انجام دهید که درد شما ایجاد می شود.
3. مسئولیت اجرای تمرینات تماماً بر عهده فرد ورزشکار است.

موضع تمرین:

1637421348959.png


1637421514382.png
 
بالا