Dr.Shahsavarani

Administrator
عضو کادر مدیریت
Activity

0%

Longevity

100%

LV
0
 
تمرینات ورزشی گرم کردن 4 دقیقه ای


روش اجرا: هر یک از تمرینات را به مدت 20 ثانیه تکرار کرده و بدون مکث، تمرین بعدی را بلافاصله پشت سر آن انجام دهید. در تمرینات جهت دار (راست و چپ) برای هر طرف 20 ثانیه آن حرکت را انجام دهید.


نکته :cool:: تمرینات گرم کردن به ویژه برای کاهش استرس و بازگرداندن فرم بدن به حالت مناسب مابین فعالیت های روزانه و نیز صبح پس از بیدار شدن، ایده آل هستند.

شدت سختی:
1 از 5

1636132131540.png
 
آخرین ویرایش:
بالا