Dr.Shahsavarani

Administrator
عضو کادر مدیریت
Activity

0%

Longevity

100%

LV
0
 
تمرینات ورزشی گرم کردن کلاسیک

روش اجرا: هر یک از تمرینات را 10 بار تکرار کرده و بدون مکث، تمرین بعدی را بلافاصله پشت سر آن انجام دهید. در تمرینات جهت دار (راست و چپ) برای هر طرف 10 بار آن حرکت را انجام دهید.

نکته :cool:: تمرینات گرم کردن به ویژه برای کاهش استرس و بازگرداندن فرم بدن به حالت مناسب مابین فعالیت های روزانه و نیز صبح پس از بیدار شدن، ایده آل هستند.

شدت سختی: 1 از 5

1636132578470.png
 
بالا