Dr.Shahsavarani

Administrator
عضو کادر مدیریت
Activity

0%

Longevity

100%

LV
0
 
تمرینات سرد کردن عمومی عضلات سرینی باسن و ران

این تمرینات به ویژه بعد از ورزش های رزمی که تمرینات پا دارند (خاصه تکواندو و کیک بوکس) و نیز ورزش های دویدنی همچون دو و میدانی و فوتبال، بسیار موثرند.

روش اجرا: تعداد و مدت زمان اجرای هر یک از تمرینات در زیر آن به طور مجزا درج شده اند.

نکته :cool:: تمرینات گرم کردن به ویژه برای کاهش استرس و بازگرداندن فرم بدن به حالت مناسب مابین فعالیت های روزانه و نیز صبح پس از بیدار شدن، ایده آل هستند.


شدت سختی:
2 از 5

توجه:
1. پیش از اجرای تمرینات کاهش درد، حتماً با پزشک متخصص معالج خود مشورت نموده و از مناسب بودن این تمرینات برای وضعیت خاص خود مطمئن شوید.
2. لطفاً تمرینات مربوط به کاهش درد را تا دامنه و میزانی انجام دهید که درد شما ایجاد می شود.
3. مسئولیت اجرای تمرینات تماماً بر عهده فرد ورزشکار است.


موضع تمرین:1637421001814.png

1637421139093.png

 
بالا